UZ

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI
PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA SA

PGE

 

UZ - Rekrutacja

 

II KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA
"INŻYNIERIA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA"
Zielona Góra : 18-19.06.2015 r.

Uniwersytet Zielonogórski – Instytut Inżynierii Środowiska oraz PGE GiEK SA, RDLP w Zielonej Górze i ZZO Marszów zapraszają do udziału w II Konferencji Naukowo-Technicznej "Inżynieria i Kształtowanie Środowiska", która odbędzie się w czerwcu b.r. w Zielonej Górze . Tematem przewodnim konferencji będzie gospodarka odpadami. Na konferencji bedą także prezentowane inne działania z zakresu inżynierii środowiska oraz kształtowania środowiska.

Szczegółowe informacje zamieszczane są na stronie konferencji: http://www.iks.uz.zgora.pl/index.html

 

TEMATYKA KONFERENCJI

  • Gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi, m.in. nowoczesne technologie, składowanie, segregacja, odzysk surowców, landfill mining, planowanie i zarządzanie;
  • Technologie uzdatniania wody;
  • Technologie w oczyszczaniu ścieków miejskich;
  • Gospodarka leśna jako element kształtowania środowiska oraz gospodarka odpadami drzewnymi;
  • Ochrona zasobów naturalnych;
  • Aspekty środowiskowe gospodarki surowcami mineralnymi;
  • Rekultywacja terenów zdegradowanych;
  • Monitoring środowiska;
  • Problemy gospodarki przestrzennej w inżynierii i kształtowaniu środowiska;
  • Aspekty ekonomiczne i zdrowotne w inżynierii środowiska.

 


W zakładce ukazujemy nasze poglądy na powstanie i funkcjonowanie kompleksu wydobywczo-energetycznego w rejonie Gubin-Brody.

wejście na stronę

 


Konkurs Młodych Adeptów Nauki 21.12.2012
Konkurs prac dyplomowych 18.06.2013
Konferencja Naukowa

23.11.2012
Konferencja Naukowa
20-21.06.2013
Konferencja Naukowa
06.12.2013
Konferencja Naukowa
30.05.2014
Ogólnopolski Konkurs Prac Dyplomowych 28.11.2014
Konferencja Naukowa 10.12.2014

wejście na stronę

 

Ostatnia aktualizacja:
12-03-2015

Stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości
conajmniej 1280x960

Copyright by ZOiRG UZ 2015